Avisos

Sistema d'Informació Geogràfica (SIG)

La tecnologia existent permet la utilització de noves eines de visualització de la informació. Des del Servei de Territori i Sostenibilitat, juntament amb Servei d'Urbanisme, hem iniciat la creació d’un sitema que ha de permetre vincular tota la informació de l’Ajuntament en punts espaials i, d’aquesta manera, poder consultar alhora tota la informació que s’hi carregui. Aquests sistema també haurà de permetre l’ànalisi de diferents escenaris, les seves conseqüències i les seves afectacions.

Tot i que encara ens trobem en fase de desenvolupament, el Geoportal municipal o els la visualització dels punts on s’estan portant a terme els treballs associats al projectes guanyadors dels processos participatius en serien una primera presentació.

> Visor InstaMaps de l'execució dels treballs dels Pressupostos Participatius 2018

eventis