Avisos

Alcalde

JORDI COLOMI MASSANAS (UPM)

L'alcalde és el president de la corporació i, entre altres funcions, dirigeix el Govern i l'Administració municipals, representa l'Ajuntament i convoca i presideix les sessions del Ple. L'alcalde nomena els tinents d'alcalde i pot delegar l'exercici d'algunes de les seves atribucions a altres regidors o a la Junta de Govern Local.

Biografia de l'Alcalde: 

Nascut el 1960. Va comencar en política municipal al 1987 formant part de la llista d'UPM. Va ser regidor d'Urbanisme de Torroella de Montgrí del 1991 al 2003 i Cap de Gabinet de l'Alcaldia de Salt del 2007 al 2011. Professionalment, és delegat d'una empresa de formació. El passat mandat ha estat primer tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme, Activitats, Patrimoni, Zona esportiva, Món rural, Esports i UOM. Durant l'actual legislatura, a part d'exercir com Alcalde té competències directes en les àrees de Serveis Generals, Política Territorial, Política Econòmica i Gestió del contracte de l'abastament d'aigua potable.

 alcaldia@torroella-estartit.cat

  Facebook de l'alcalde

 Fil directe amb l'alcalde

eventis