Avisos

Consell Escolar Municipal

El Consell Escolar Municipal de Torroella de Montgrí-l’Estartit és l’òrgan de participació de la comunitat educativa amb funcions de consulta, assessorament i de propostes relacionades amb l’educació.

Objectius:

  • Mantenir de forma continuada la informació, l'estudi i la deliberació entre l'Administració i els diferents sectors de la comunitat escolar sobre les diferents actuacions, planificacions i problemàtica general que afecta els centres educatius del municipi.
  • Crear mitjans de col·laboració entre tots els sectors en l’organització d’actuacions de caràcter municipal i dels mateixos centres.
  • Sensibilitzar el municipi, les entitats i els ciutadans, sobre la importància de la participació dels professionals de l'educació, de les famílies i dels alumnes en el procés educatiu.
  • Possibilitar que les línies d'actuació del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i de la regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Torroella facilitin la consulta o l’assessorament dels sectors implicats.


Composició:
El presideix l'alcalde i el formen diferents sectors de la comunitat educativa, com ara el regidor d’Educació, el regidor delegat de l’Àrea d’Educació de l’Estartit, la tècnica d’Educació, la Inspectora dels Serveis Territorials d’Educació, directors/es dels centres educatius, representants de l’Escola d’Adults i de l’Escola de Música, representants dels pares i mares d’alumnes, representants de LIC i de l’EAP.

També es poden convidar altres persones quan es cregui oportú i tinguin relació amb la comunitat educativa o els serveis educatius del municipi.

eventis