Avisos

Dades de població

L'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) és l'organisme especialitzat en estadística de la Generalitat de Catalunya. L'Idescat produeix estadístiques oficials de caràcter econòmic, demogràfic i social, com ara l'estimació del producte interior brut de l'economia catalana, les estadístiques d'estructura de la població, el cens lingüístic de Catalunya i fa el seguiment d'altres activitats estadístiques que es porten a terme a Catalunya.

Podeu consultar les principals dades estadístiques del municipi de Torroella de Montgrí aquí  Idescat Torroella de Montgrí

eventis