Avisos

Secretaria

L'àrea de Secretaria municipal té com a funció principal l'assessorament legal preceptiu i l'exercici de la fe pública a l'àmbit de l'Ajuntament. Té com a funció principal la de donar fe pública d’actes i acords i  l’assistència als òrgans decisoris de la corporació: Alcalde, Ple, Junta de Govern Local i comissions de govern.

També du a terme, entre altres tasques significatives, l’organització i el suport en tots els processos electorals convocats per les diferents administracions i la tramitació de l’expedient relatiu a la constitució del Consistori i el Registre d’Interessos dels membres electes de la Corporació.

Algunes de les seves tasques són:

 • Elaborar les convocatòries, ordres del dia, actes, resolucions i acords dels diferents òrgans de govern: Alcalde, Ple, Junta de Govern, comissions, etc...
 • Gestionar l´exposició pública d'acords del Ple, de la Junta de Govern, de resolucions de l'Alcaldia i dels regidors amb competències delegades.
 • Gestionar la publicació en butlletins, diaris oficials i al tauler d'edictes de l'Ajuntament.
 • Gestionar la contractació administrativa de béns, serveis i subministraments municipals.
 • Dissenyar i gestionar els processos de selecció i reclutament de personal i les seves convocatòries, tant obertes com de promoció interna.
 • Oferir assessorament jurídic i tècnic en la gestió dels diferents serveis municipals.
 • Oferir suport jurídic en l'àmbit de la gestió dels recursos humans.
 • Planificar i gestionar la formació i desenvolupament professional.
 • Organització i suport en tots els processos electorals convocats per les diferents administracions
 • Tramitació de l’expedient relatiu a la constitució del Consistori i el Registre d’Interessos dels membres electes de la Corporació.
Notícies Relacionades
22.03.2018

El Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) ha distingit l'Ajuntament de Torroella de Montgrí amb un reconeixement per l'ús i la... (Llegir més)

Ha col·laborat, com a municipi pilot, amb el Consell Comarcal i el grup d’arxivers del Baix Empordà, en el desenvolupament d’un programari de... (Llegir més)

(22.03.13) L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha fet una pas important cap a la implementació de l'administració electrònica i ha posat en... (Llegir més)

Responsable tècnic
Sr. Pere Serrano Martín (Secretari)
Responsable polític
Sr. Jordi Colomí i Massanas
Dades de contacte
 •   972758112
Adreça
Plaça de la Vila,1
17257 Torroella de Montgrí
Horari
De 9 a 14, de dilluns a divendres
eventis