Avisos

Escoles verdes

Després de la certificació el desembre de 2017 del Petit Montgrí com Escola Bressol Verda, l'Ajuntament està treballant amb l’Escola Guillem de Montgrí per aconseguir la seva certificació dintre el programa marc del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. D’aquesta manera seguirem avançant per aconseguir que els centres educatius del municipi entrin en un procés de millora contínua en tot allò que fa referència als aspectes ambientals del seu funcionament, que abarquen des de l’edifici al pla docent del centre.

Document marc del programa Escoles Verdes

eventis