Avisos

Energia

La generació i consum d’energia són dos dels factors que contribueixen en major mesura a les emissions de gasos causants d’efecte hivernacle i, per tant, al canvi climàtic. L’any 2012 l’ajuntament es va adherir al pacte dels alcaldes, iniciativa de la Comissió Europea per tal que els municipis prenguin la iniciativa en la lluita contra el mateix, a través de l’estratègia 20/20/20. Així doncs, per l’any 2020, l’Ajuntament ha agafat el compromís de reduir les seves emissions de CO2 un 20% mitjançant l’execució del seu Pla d’Acció per l’Energia Sostenible, aprovat l’any 2014.

Aquest document determina les polítiques i accions a portar a terme per aconseguir aquesta reducció així com l’inventari d’emissions de referència sobre el qual valorar els avenços.

Descarregar el Pla d'Acció per a l'Energia Sostanible.pdf

eventis