Avisos

Sistema integrat de gestió de qualitat ambiental i turística

La Platja Gran de l’Estartit disposa des del juliol de 2006 de la certificació internacional d’un Sistema Integrat de Gestió (SIG) de qualitat ambiental i de qualitat turística.

El projecte per implantar aquestes certificacions es va iniciar el  juny de 2004. Es tractava d’una iniciativa molt ambiciosa i pionera a l'Estat espanyol, ja que s’establia un sistema de gestió integrat de qualitat i medi ambient, unificant tres normativa de referència: a nivell mediambiental s’ha aplicat el Reglament europeu EMAS 761/2001 i la norma UNE-EN ISO 14001: 2004; i referent a la  qualitat turística, s’ha aplicat la norma UNE-EN ISO 9001:2008.

D’aquesta manera es van poder unificar les tres normes en un únic sistema, fet que va permetre no duplicar esforços i poder treballar des d’un punt de vista global. En aquesta línia cal destacar que el sistema de gestió ambiental assegura la preservació de l’entorn i el sistema de gestió de qualitat la satisfacció dels usuaris de la platja, treballant de forma conjunta amb una visió de millora contínua.

El Pla de qualitat de les platges es va desenvolupar en tres fases:

  • Avaluació Ambiental Inicial (AAI). Aquest estudi, realitzat entre el mes de juny i desembre de 2004, va permetre identificar totes les incidències ambientals de l’espai per tal d’impulsar una estratègia integral de sostenibilitat i, en la que el factor mediambiental es considera una clau imprescindible pel desenvolupament sostenible.
  • Durant l’any 2005 es va consolidar el disseny del sistema de gestió integral que va permetre identificar i orientar  la gestió de les platges amb bones pràctiques ambientals i oferir uns serveis als usuaris amb criteris d’excel·lència.
  • El primer semestre de 2006 es va dur a terme la implantació, revisió i certificació del sistema de gestió.

Més i millors serveis
Aquest treball ha permès millorar el servei d’abalisament, la uniformització dels equipaments de les platges,  l’accessibilitat a la platja, la mobilitat, la seguretat dels banyistes, la millores dels serveis de neteja, la senyalització dels serveis associats, l’ampliació temporal i territorial dels serveis preventius per tal de garantir el servei fora de temporada alta, la dotació de mobiliari urbà, noves dutxes, la inclusió de manteniment preventiu, com també, la inclusió de nous serveis com la recollida selectiva, el servei de cadira amfíbia i els tallers pedagògics per els més menuts.

Consulta la Declaració Ambiental

Consulta la Política de Qualitat i Medi Ambient

eventis