Avisos

Mapa de capacitat acústica

Mapa de Capacitat Acústica

  • Data d'aprovació del Mapa de capacitat acústica adaptat als usos: Aprovació incial: 7 de novembre de 2013. Aprovació definitiva: 6 de febrer de 2014
  • Límits d'immissió: Decret 176/2009, de 10 de novembre pel qual s'aprova el reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny.
  • Ordenança municipal reguladora dels sorolls i vibracions: d'aplicació complementària en tot allò que no estigui regulat a la llei i al reglament, aprovada a través del Pla General de 2002.

1. MCA - Torroella de Montgrí

2. MCA - L'Estartit i urbanitzacions

3. MCA - Mas Pinell i La Gola del Ter

4. MCA - La Bolleria i Sobrestany

5. MCA - Cala Montgó

6. MCA - Aeròdrom Aeroempordà

eventis