Avisos

Planejament, gestió i execució urbanística en tràmit

Documentació, convocatòries d'informació pública i acords adoptats en llur tramitació, en compliment de l'apartat 5è c) de l'article 8 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme. 

Podeu consultar tots els anuncis oficials als documents urbanístics en tràmit als següents enllaços: 

2.1. PLA GENERAL: 

MODIFICACIÓ PGMO DEL CÀMPING DE PUNTA MILÀ I CALA MONTGÓ

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGMO DE LA URBANITZACIÓ LES DUNES

 

 • MODIFICACIÓ PGMO DE TdM PEO4 i PEO9

Modificació puntual PGMO de Torroella de Montgrí a l’àmbit del PEO4 I PEO9

 • MODIFICACIÓ PGOU PE03 TORRE MORATXA

 

 • MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGMO AMB L'OBJECTE DE DELIMITAR UN POLÍGON D'ACTUACIÓ, EL PA-M, I COMPLEMENTAR LA VIALITAT DE CALA MONTGÓ.

 

 • MODIFICACIÓ PUNTUAL DE L'ARTICLE 155 DE LA NORMATIVA DEL PGMO DE TORROELLA DE MONTGRI

Edicte d'aprovació inicial
Certificat aprovació inicial
Projecte de modificació puntual de l'article 155 de la normativa del PGMO de Torroella de Montgrí

 • MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGMO DE TORROELLA DE MONTGRI «CALA MONTGÓ»

Edicte d'aprovació incial
Certificat aprovació inicial
Projecte de modificació puntual del PGMO de Torroella de Montgrí «Cala Montgó»

 • MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGMO DE TORROELLA DE MONTGRI RESPECTE LA CORRECCIÓ DE TRAÇAT DEL CAMÍ DEL PAS DEL ROIG

Edicte d'aprovació incial
Certificat aprovació inicial
Certificat aprovació provisional
Projecte de modificació puntual del PGMO de Torroella de Montgrí «Cala Montgó»

 

2.2. PLANEJAMENT DERIVAT:  

 • MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL TEXT REFÓS DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL ASU1 MAS DEU.
 • MODIFICACIÓ PUNTUAL DE L'ARTICLE 9 DE LA NORMATIVA DEL PLA ESPECIAL DE MILLORA URBANA PEM2 CARRER ILLES DE L'ESTARTIT

Edicte d'aprovació inicial
Projecte de modificació puntual de l'article 9 de la normativa del Pla Especial de millora urbana PEM2 carrer Illes de l'Estartit
Anunci de desconeguts

 • MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA ESPECIAL DE REORDENACIÓ D'INFRASTRUCTURES I D'INTERVENCIÓ AMBIENTAL AL TURISME RURAL DEL MAS D'EN BOU A L'ESTARTIT

Edicte d'aprovació incial
Certificat aprovació inicial
Estudi d'impacte i integració paisatgística
Projecte de modificació puntual

2.3. INSTRUMENTS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ URBANÍSTICA:  

 • PROJECTE DE LA DIVISIÓ POLIGONAL DE LA UA1G-2 “ESTARTIT RESIDENClAL”

Edicte d'aprovació incial
Certificat aprovació inicial
Projecte de la divisió poligonal de la UA1G-2 «Estartit Residencial»
Plànols
Anunci de desconeguts al BOE
Anunci d'aprovació definitiva
Projecte de la divisió poligonal de la UA1G-2, definitiu

 

 • TEXT REFÓS EN COMPLIMENT DE SENTÈNCIA DE L'ACTUALITZACIÓ DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DELS POLÍGONS I, II, I III, DEL SECTOR INDUSTRIAL DE TORROELLA DE MONTGRÍ.

 

ALTRES DOCUMENTS DE CONSULTA:

eventis