Avisos

Subvencions Diputació de Girona

Subvencions Diputació de Girona 2023:

 • La Diputació de Girona ha concedit una subvenció per al foment de programes educatius en l’àmbit de les comarques gironines, activitats de formació d’adults de la Diputació de Girona (2023), per import de 5.908,48 €.
 • La Diputació de Girona ha concedit una subvenció per al finançament de les despeses derivades del funcionament ordinari dels centres de formació d'adults i dels centres docents d'educació especial per a l'any 2023 (CMFA, CDEE). Girona, Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona. DIPSALUT, per l'import de 4.587,82 €.
 • La Diputació de Girona ha concedit una subvenció pel Projecte Singulars de desenvolupament econòmic local pel projecte Torroella, galeria d'art a cel obert, amb un subvenció de 4.644,13 €, amb l'expedient 1409/2023.
 • La Diputació de Girona ha concedit una subvenció per la Fira de Sant Andreu 2023 de 16.000 €.Expedient  2023/9460
 • La Diputació de Girona ha concedit un ajut per l’import de 7.198,06 € per l’any 2023 per la implementació dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030, concretament per realitzar un pla d’alineament dels diferents plans, projectes, programes d’acord amb els ODS i una formació a tots el personal municipal i càrrecs electes (expedient 2023/5281).
 • La Diputació de Girona ha concedit una subvenció de 2.250 €, en el marc de la convocatòria pública de subvencions per fomentar projectes de promoció agroalimentària 2023, per organitzar una jornada de Networking entre productors locals. Expedient 2023/1807.
 • Dipsalut ha concedit una subvenció de 39.442,64 € pel programa de suport econòmic per la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme de platges. Expedient 2023/314/X020100.
 • Dipsalut, Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona ha concedit una subvenció de 25.417,74 € per la lluita i control de plagues urbanes d’insectes, rosegadors i aus pel període de 1 de juliol de 2021 a 30 de juny de 2023, dins el programa de suport econòmic a les actuacions per la lluita i control de plagues urbanes. Expedient 2021/2503/X020100
 • La Diputació de Girona ha concedit una subvenció de 10.000 € a ajuntaments per estudis, plans programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge, pel Programa de Polítiques d’Habitatge 2023: Punt Informatiu d’Habitatge. Expedient 2023/2414.
 • La Diputació de Girona ha concedit una subvenció de 5.000 €, per la creació del Consell Municipal d'Infants de Torroella de Montgri i l'Estartit 2023, en el marc de les subvencions als ajuntament per a polítiques de foment de la participació ciutadana 2023. Expedient 10899/23.
  La Diputació de Girona ha concedit una subvenció de 2.000 €, per la compra de material per contribuir a la lluita contra la pobresa energètica 2023. Expedient 2023/2404.
 • La Diputació de Girona ha concedit una subvenció de 4.000 €, en el marc de la convocatòria pública de subvencions de projectes i accions de promoció econòmica, adreçada als membres de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica 2023. Expedient 2023/1282
 • La Diputació de Girona ha concedit una subvenció de 3.120 € per a l’organització d’esdeveniments de caràcter firal, als ajuntaments, ens dependents d’entitats públiques locals, entitats municipals descentralitzades i entitats sense finalitat de lucre, any 2023, per la Fira Empordà Cuina i Salut. Expedient 2023/5950.
 • La Diputació de Girona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí per un import de 22.000 €, pel finançament de la Fira Internacional de Màgia, FIMAG anualitat 2023. Expedient 2023/18.
 • La Diputació de Girona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí per un import de 58.299 €, pel finançament del Fons de caràcter extraordinari, concretament per la neteja viària.
 • La Diputació de Girona ha concedit una subvenció de 239.697,45 en concepte de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per l'any 2023 €, segons els següent desglossat:
  • Despeses corrents: enllumenat públic i neteja viària 196.973,05 € -  expedient 2023/4464
  • Despeses culturals: 34.759,95 € - expedient 2023/4465
  • Despeses Noves tecnologies: 5.264,45 €  - expedient 2023/4466
  • Despeses actuacions camins municipals: 2.700,00 € - expedient 2023/4464
 • La Diputació de Girona ha concedit una subvenció de 3.828,06 € per a projectes de gestió de documents i arxius dels ajuntaments de les comarques gironines 2023, pel projecte de digitalització de documents històrics, semi-actius i actius de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí. Expedient 4933/2023.
 • Dipsalut, Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona ha concedit una subvenció de 7.799,40 € pel projecte el Nostre Estiu, en el marc de les subvencions en matèria de condicions i estils de vida per a ajuntaments, organismes dependents i entitats municipals descentralitzades de la demarcació de Girona (Pm07). Expedient 2023/970.
 • La Diputació de Girona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí per un import de 4.406,50 €, per a la promoció i el foment de l'activitat fisicoesportiva i l'esport, corresponent a l'expedient de la Diputació de Girona 2023/2933.
 • La Diputació de Girona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí per un import de 10.000 €, pel suport a les actuacions de condicionament i millora en equipaments esportius municipals destinats al subministrament i instal·lació d'enllumenat LED de baix consum pel Camp Municipal d'Esports, corresponent a l'expedient de la Diputació de Girona 2023/2935.

Subvencions Diputació de Girona 2022:

 • La Diputació de Girona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí per un import de 10.000 €, pel Programa de Polítiques d’Habitatge 2022: Punt Informatiu d’Habitatge, corresponent a l'expedient de la Diputació de Girona 2323/2022
 • La Diputació de Girona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí per un import de 16.000 €, per la Fira de Sant Andreu 2022, corresponent a l'expedient de la Diputació de Girona 10084/2022
 • La Diputació de Girona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí de 7.500 € per fomentar projectes singulars de desenvolupament econòmic local i concretament a desenvolupar el projecte de promoció de productes locals i del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter als locals buits del centre comercial de Torroella de Montgrí. Expedient G150.1-5/2022.
 • La Diputació de Girona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí de 2.200 € per la compra de material per contribuir a la lluita contra la pobresa energètica. Expedient G150.1/9/2022
 • La Diputació de Girona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí de 4.000 €, de l'Àrea de Promoció  i Desenvolupament Econòmic Local, en el marc de la convocatòria pública de subvencions de projectes i accions de promoció econòmica, adreçada als membres de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica 2022. Expedient G150.1/4/2022.
 • La Diputació de Girona ha concedit una subvenció de 75.000 € en concepte de suport al Pla de Sostenibilitat per a la millora urbana de la imatge del centre comercial de Torroella de Montgrí i l'Estartit. Exp. GIAL G150.1-33/2021
 • La Diputació de Girona ha concedit una subvenció de 239.697,45 en concepte de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i cultural per l'any 2022 €, segons els següent desglossat: Asfaltatge de carrers. Adquisició de furgoneta/grua pel manteniment enllumenat públic (126.973,05 € -  expedient 2022/1765) // Manteniment de la infraestructura de l'enllumenat públic (70.000,00 € - expedient 2022/1765) // Despesa cultural ( 34.759,95 € - expedient 2022/3316) // Noves tecnologies (5.264,45 €  - expedient 2022/1320) // Camins municipals (2.700,00 € - expedient 2022/1765). Expedient GIAL: G150.1-16/2022
 • La Diputació de Girona ha concedit una subvenció de 4.047,45 € del programa de suport a actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals 2022, en concepte de l’estassada de la vegetació herbàcia i arbustiva en 4,46 ha del voral de 5 metres a banda i banda del camí p002 del pla de prevenció d’incendis forestals (Carretera de la Muntanya Gran des de Torre Ferrana fins al creuament amb la carretera Camí de l’Escala a l’Estartit). Expedient G150.1 12/2022.
 • La Diputació de Girona - Dipsalut ha concedit una subvenció de 31.867,41 € pel programa de suport econòmic per la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme de platges. Expedient 2022/197/X020100.
 • La Diputació de Girona - Dipsalut ha concedit una subvenció de 9.512,61 €. € pel projecte el Nostre Estiu, en el marc de les subvencions en matèria de condicions i estils de vida (Pm07), per a l'any 2022. Expedient 2022/553. 
 • La Diputació de Girona ha concedit una subvenció de 2.625,00 € per a l’organització d’esdeveniments de caràcter firal, any 2022, per la Fira Empordà Cuina i Salut. Expedient 2022/6168.
 • La Diputació de Girona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí per un import de 4.736,00 €, per a la promoció i el foment de l'activitat fisicoesportiva i l'esport, corresponent a l'expedient de la Diputació de Girona 2022/449.
 • La Diputació de Girona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí per un import de 2.654,64 €, pel finançament de programes i projectes educatius, anualitat 2022, concretament per l'Escola Municipal d'Adults, corresponent a l'expedient de la Diputació de Girona G150.1/26/2022.
  La Diputació de Girona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí per un import de 58.299 €, pel finançament del Fons de caràcter extraordinari, concretament per les obres del pla d’asfaltatge 2022., corresponent a l'expedient de la Diputació de Girona G150.1/35/2022.
 • La Diputació de Girona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí per un import de 22.000 €, pel finançament del festival FIMAG anualitat 2022., corresponent a l'expedient de la Diputació de Girona G150.1/11/2022.
  La Diputació de Girona - Dipsalut ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí per un import de 6.257,44 €, pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut (SAT), concretament per adequar les instal·lacions d’aigua calenta i freda sanitària del camp de futbol de l’Estartit per reduir el risc de transmissió de legionel·la, corresponent a l'expedient de la Diputació de Girona 2022/429/X20403.
 • Subvenció per a la retirada de flora exòtica invasora, concedida en el marc del programa de Subvencions per al desenvolupament d'actuacions de conservació del patrimoni natural per a Ajuntaments (2023). Els imports subvencionats són del 90% del treballs a realitzar. El cost total de l'actuació ha estat de 8.578,9 euros, i l’import de la subvenció ha estat de 7.721,01 euros.

Subvencions Diputació de Girona 2021:

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí de 100.000 € per a la realització del Projecte de vorera i drenatge del carrer Fàtima., corresponent a l’expedient 2021/7083, de l’any 2021.

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí de 10.000 € per a la realització del Pla Local d’Habitatge, corresponent a l’expedient 2020/9030, de l’any 2021.

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí per un import de 16.000 €, per la Fira de Sant Andreu, corresponent a l'expedient de la Diputació de Girona 8198/2021

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí per un import de 100.000 €, pel projecte bàsic i executiu per l'adequació de la primera planta destinada a l'ús de Biblioteca de l'Estartit, corresponent a l'expedient del GIAL  G150.1/52/2021 i expedient Diputació de Girona 2021/7746.

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí per un import de 18.016,90 €, per la redacció del projecte d'obres, mobiliari i de senyalització per la Biblioteca Municipal de l'Estartit, en el marc del Pla de Biblioteques, corresponent a l'expedient del GIAL G150.1/5/2021 i expedient Diputació de Girona 2021/1573.

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí per un import de 5.082 €, en el marc de les subvencions per elaborar plans d’actuació i documents de planificació sectorial de promoció i desenvolupament econòmic local, per a l’any 2021, pel projecte d'elaboració del Pla sectorial de comerç Torroella de Montgrí, corresponent a l'expedient G150.1-4/2021.

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí per un import de 9.000 €, en el marc del Pla a l’Acció Diputació de Girona 2020-2021, per a la instal·lació fotovoltaica a l’edifici municipal can Mach, corresponent a l'expedient G150.1-6/2020”

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí per un import de 5.201,94 €, en el marc de subvencions de patrimoni natural de la Diputació de Girona per la conservació de l'àguila cuabarrada i material divulgatiu, corresponent a l'expedient G150.1-60/2020.

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí per un import de 2.700 €, en el marc de subvencions  per actuacions en matèria forestal i de prevenció d'incendis , corresponent a l'expedient G150.1-58/2020.

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí per un import de 1.349,04 €, en el marc de subvencions per al foment de programes i projectes educatius en l’àmbit de les comarques gironines anualitat 2021. Projecte centre de formació d’adults, corresponent a l'expedient 2668/2021.

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí per un import de 31.942,61 €, en el marc de subvencions per al finançament de la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges (Pt08), per a l'any 2021, corresponent a l'expedient 2020/2212/X020201 (Diputació de Girona).

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí per un import de 4.178,53 €, en el marc de subvencions per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines. Programa A: suport als municipis per a la gestió dels equipaments esportius . A1: Suport a les despeses derivades de la gestió dels equipaments esportius. per al foment de l’activitat física i l’esport de les comarques gironines 2021, corresponent a l'expedient 4596/21 .

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí per un import de 5.500 €, en el marc de subvencions a ajuntaments i consells comarcals per a la compra de material per contribuir a la lluita contra la pobresa energètica, any 2021, corresponent a l'expedient 1968/21 (Diputació de Girona).

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí per un import de 239.697,45 €, en el marc de subvencions de Fons de Cooperació Econòmica, Cultural, Noves Tecnologies i Camins, que es desglossen de la següent manera: Import concedit per inversions i despeses corrents: 196.973,05 €; per Cooperació Cultural: 34.759,95 €; per Camins: 2.700,00 €; per Noves Tecnologies: 5.264,45 €.

L' Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí de 7.562,88 €, en el marc de subvencions en matèria de condicions i etils de vida per a ajuntaments, organismes dependents i entitats municipals descentralitzades de la demarcació de Girona (Pm07), per a l’any 2021, pel projecte El Nostre Estiu.

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí de 4.000 €, de l'Àrea de Promoció  i Desenvolupament Econòmic Local, en el marc de la convocatòria pública de subvencions de projectes i accions de promoció econòmica, adreçada als membres de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica 2021.

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí de 5.000 €, de l'Àrea de Cooperació - Participació Ciutadana, en el marc de la convocatòria pública de subvencions de polítiques de foment participació ciutadana 2020

La Diputació de Girona ha concedit dues subvencions a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí pel foment de programes i projectes educatius en l'àmbit de les comarques gironines 2021, de l'Àrea de Cooperació Cultural, de l'expedient 2021/341. Pel projecte L'Aula a l'Espai Ter s'han obtingut 1836,80 € i pel projecte de centre de formació d'adults s'ha obtingut 1349,04 €. 

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí de 22.000 €, de l'Àrea de Cooperació Cultural, en el marc d'una concessió directa nominativa pel FIMAG 2021.

La Diputació de Girona ha concedit una sbuvenció de 3.850 euros per cobrir part de les despeses d'organització de la Fira Mercat Empordà Cuina i Salut 2021.

Subvencions DIputació de Girona 2020:

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí de 50.000 € per els danys del temporal de Sant Jordi 2020: neteja viària a l'Estartit, i reparació de deficiències dels camins i aportació de material, corresponent a l’expedient G150.1-26/2020, de l’any 2020.

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí de 2.250 €, de l'Àrea de Sistemes i Tecnologies de la Informació, en el marc de la convocatòria pública de subvencions en noves tecnologies a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades, i consells comarcals arran de la situació de la covid-19.

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí de 4.402 € de Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència pel projecte Obrim el Convent als joves. Procés participatiu sobre el nou equipament juvenil de Torroella de Montgrí, en el marc de les subvencions als ajuntaments per polítiques de participació ciutadana 2020, corresponent a l'expedient 6296/2020. (Diputació de Girona).

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí de 196.973,05 € de Cooperació municipal: Inversions i despeses corrents; 34.759,95 de Cooperació Cultural; 2.700 € de Camins; 5.275,85 € de Noves Tecnologies. En total, la Diputació de Girona ha concedit 239.708,85 € a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí.

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció de 34.766,36 € a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí (Expedient G150.1/33/2020) pels danys del temporal Glòria, per diferents conceptes: refer camí de la Depuradora, aportació de material a camins, estructura de vidre per al pavelló d'esports, treballs de col·locació de panell provisionals al pavelló municipal, treballs de neteja al Torrent del Passeig de Catalunya i subministrament d'aigua en alta.

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció de 4.000 € a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí (Expedient G150.1/5/2020) per a projectes i accions de promoció econòmica, adreçada als membres de la  Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica.

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció de 4.250 € per a l’organització d’esdeveniments de caràcter firal. (Expedient 2020/325)

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí (G150.1 7/20) en el marc de la convocatòria en matèria forestal, línia 1, de suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible, per realitzar les actuacions recollides a la Memòria tècnica 2/2020, de manteniment de zones obertes a la vall de Santa Caterina, amb un cost total de 4.567,75 euros (IVA Inclòs). S'ha realitzat una desbrossada selectiva amb extracció puntual de peus en 7,5 ha. El finançament ha estat del 75 % (3.375,00 euros)

Subvencions Diputació de Girona 2019:

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció de 4.215,77 € pel procés participatiu de definició dels usos del Convent de les Clarisses. Obrim el Convent (Expedient 4906/2019), en el marc de les subvencions de politiques de foment de la participació ciutadana 2019.

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció de 1.500 € a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí per fomentar l'actualització dels censos d'empreses als polígons d'activitat econòmica de la demarcació de Girona- 2019.

L'Àrea de Territori i Medi Ambient de la Diputació de Girona ha concedit una subvenció de 16.000 €, per la Fira de Sant Andreu 2019

L'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Girona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí de 3.225,60 € (expedient G150.1 - 3 / 2019 ) per la realització de desbrossades a les vores de 3 pistes del Montgrí, per la prevenció d’incendis forestals.

L'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Girona ha concendit una subvenció a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí de 15.000 €  (expedient J128.1 - 2 / 2018) per a la instal·lació d’un sistema de producció elèctrica solar fotovoltaic a l’Espai Ter, amb un punt de recàrrega de vehicles elèctrics associat.

L'Àrea d'Assistència i cooperació a els municipis de la Diputació de Girona ha atorgat a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí l'import de 239.708,85 €, en el marc del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per l'any 2019 i en concret per les següents actuacions: cooperació municipal: 196.973,05 €; cooperació cultural:34.759,95 €; camins: 2.700 €; noves tecnologies: 5.275,85 €. (expedient 2019/263)

La Diputació de Girona ha atorgat una subvenció de 13.000 € a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, en el marc de la línia de finançament exclosa de concurrència pública, art. 22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per la realització de la Fira Internacional de la Màgia 2019.

El Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció de 5.000 € a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí  pel funcionament del Jutjat de Pau durant l'any 2019. (resolució JUS/1619/2019 - DOGC 7900 de data 19.06.19)

L'Àrea de Presidència de la Diputació de Girona ha concedit una subvenció de 2.700 € a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, en el marc de les subvencions per a l'organització d'esdeveniments de caràcter firal als ajuntaments, any 2019, en concret per la Fira Empordà Cuina i Salut 2019 (expedient 2019/4448)

L'Àrea d'Assistència i Cooperació amb els municipis de la Diputació de Girona ha concedit una subvenció de 2.791 € a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, en el marc de les subvencions per a actuacions municipals motivades per circumstàncies meteorològiques de caràcter excepcional 2019, i en concret pel servei de neteja extraordinària, per treure la gran quantitat de residus arrosegats pels riu Ter i el temporal de mar a les platges del municipi de Torroella de Montgrí. (expedient 2019 / 1725)

L'Àrea d'Assistència i Cooperació amb els municipis de la Diputació de Girona ha concedit una subvenció de 16.060,78 €, en el marc de les subvencions per a actuacions municipals motivades per circumstàncies meteorològiques de caràcter excepcional 2019, i en concret per les obres del projecte constructiu del nou camp de futbol i rugbi. (expedient 4688 / 2019)

Subvencions Diputació de Girona 2018:

L’Àrea de medi ambient de la Diputació de Girona ha concedit dues subvencions de 2.800,03 € i 1.694,02 € a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, en el marc de la convocatòria de subvencions als ajuntaments per la gestió forestal sostenible (expedient 2018 / 2537). L'Ajuntament ha destinat aquesta subvenció a la recuperació de zones obertes i la recuperació de punts d’aigua per fauna a la forest muntanya gran.

L'Àrea de Participació Ciutadana de la Diputació de Girona ha concedit una subvenció de 3.950,16 € a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, en el marc de la convocatòria pública de subvencions als ajuntaments per polítiques de participació ciutadana 2018 (expedient 2018/1505). L'Ajuntament ha destinat aquesta subvenció al projecte de pressupostos participatius 2018/19.

> L'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Girona ha concendit una subvenció a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí de 5.000 € (2.500 € pel 2018, i 2.500 € pel 2019 - expedient 2018/5283) per a la instal·lació d'un punt de recàrrega de vehicles elèctrics a l'Estartit (carrer Guillem de Montgrí)

> L'Àrea de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda de la Diputació de Girona ha concedit una subvenció de 2.700 € a l'Ajuntament de Torroella de Montrí, en el marc de la convocatòria pública de subvencions per la l’organització d’esdeveniments de caràcter firal, any 2018, per realitzar la Fira Empordà Cuina i Salut 2018.

L'Àrea de Participació Ciutadana de la Diputació de Girona ha concedit una subvenció de 3.012,02 € a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, en el marc de la convocatòria pública de subvencions als ajuntaments per polítiques de participació ciutadana 2017 (expedient 2017/5762). L'Ajuntament ha destinat aquesta subvenció al projecte de pressupostos participatius 2017/18.

> L'Àrea de Cooperació i Habitatge de la Diputació de Girona ha concedit una subvenció de 7.500 € a l'Ajuntament de Torroella de Montrí, en el marc de la convocatòria pública de subvencions destinades als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials (exp. 2018/4213) Aquesta subvenció ha servit per restaurar la façana i obertures de l'habitatge social municipal situat al c. Hospital, 5 de Torroella de Montgrí.

> L’Àrea d’Assistència i Cooperació de la Diputació de Girona col·labora durant l'any 2017 amb l’Ajuntament de Torroella de Montgrí amb la concessió de la subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, que es resol de forma anual i que ajuda a finançar principalment despeses corrents d’enllumenat públic i despeses culturals.

> L’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona ha concedit una subvenció de 100.000 € a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, en el marc de la convocatòria pública de per a la instal·lació de calderes de biomassa 2016 (expedient MA/9805). Aquesta subvenció serveix per finançar la instal.lació d’una caldera d’aquest tipus centralitzada, que donarà servei a l’escola Portitxol, la sala polivalent i la llar d’infants de l’Estartit, que servirà per reduir l’impacte ambiental d’aquests equipaments pel que fa a la producció de calor i aigua calenta sanitària.

L'Àrea de Participació Ciutadana de la Diputació de Girona ha concedit una subvenció de 2.414,54 € a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, en el marc de la convocatòria pública de subvencions als ajuntaments per polítiques de participació ciutadana 2016 (expedient 2016/4284). L'Ajuntament ha destinat aquesta subvenció al procés de participació ciutadana del Quadern de debat ciutadà, sobre 5 inversions del pressupost municipal.

> L'Àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona ha concedit una subvenció de 4.000 euros a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, en el marc de la convocatòria per a projectes i accions de les entitats adherides a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) (expedient 2016/7893). L'Ajuntament destinarà aquesta sbuvenció a sufragar part de les despeses d'organització de les activitats de formació en l'àmbit ocupacional.

> L'Àrea de Presidència de la Diputació de Girona ha concedit a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí una subvenció de 39.647 euros (expedient 2017/3250), per destinar a les obres de reforma de la plaça del Lledoner. Aquest import representa el 18% del cost d'execució del projecte, pressupostat en 220.259,26 euros.  Més informació.

> L'Àrea d'Hisenda, Promoció Econòmica i Noves Tecnologies de la Diputació de Girona ha concendit a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, una subvenció de 4.647,74 euros (expedient 2017/667) per destinar a projectes que permetin millorar l'accés a les noves teconologies.

> La Diputació de Girona ha concedit una subvenció de 2.889,75 euros  a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí dins de la convocatòria per a estudis, plans, programes i projectes locals de l’àrea de Cooperació Local i Habitatge per l’any 2017 (expedient número 666/2017), per a la redacció de projecte de rehabilitació de l'edifici de titularitat municipal del carrer Hospital, 5. Aquest import representa el 70% del pressupost de la redacció del projecte, que ha estat adjudicat a l’arquitecte Robert Gelabert Ferrarós per un import de 4.128,22 euros. El projecte ha estat aprovat definitivament per Decret d’alcaldia de data 13/11/2017 amb un import total d'execució d'obra 54.599,91 euros (IVA inclòs).

> Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 1 d’agost de 2017 es va resoldre atorgar a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí una subvenció de 4.394,66 euros dins la convocatòria de subvencions als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials promogudes per l’àrea de Cooperació Local i Habitatge de la Diputació de Girona per l’any 2017, que es destinarà per a la dotació d’equips i mobiliari de l’edifici del C. Hospital.

> La Diputació de Girona ha concedit a l'Ajuntament de Torroella les següents subvencions en el marc del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per l’any 2018: Fons de cooperació econòmica (187.584 euros), Fons de despeses culturals (33.103 euros), Fons de noves tecnologies (5.226,32) i Fons de camnins (2.700 euros).

> L'Àrea de Promoció Econòmica-Diplab de la Diputació de Girona ha concedit a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí una subvenció (Expedient 2017/8408-Dat 6/4/18) de 4.000 euros, per al desenvolupament d'Accions formatives en l'àmbit ocupacional i Accions de dinamització comercial.

> La Diputació de Girona, a través del Gabinet de Presidència, ha concedit a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí una subvenció (Expedient 2018/1442-10/04/18) de 40.653 euros, per sufragar part del cost de pavimentació del passeig de l'Església, que té un pressupost de 193.587,90 euros.

> La Diputació de Girona, en el marc del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018, ha aprovat la concessió de les següent subvencions l'Ajuntament de Torroella de Montgrí:
-    Despesa en consum i manteniment enllumenat. Import sol·licitat: 200.000 euros. Import concedit: 187.584 euros.
-    Activitats culturals: 33.103,00 €
-    Noves Tecnologies: Import sol·licitat: 14.000 euros. Subvenció atorgada: 5.226,32 euros.
-    Actuacions en camins municipals. Import sol·licitat: 3.500 eruos. Subvenció atorgada: 2.700 euros.

> La Diputació de Girona ha concedit una subvenció de 200 euros als esportistes locals Mariona Vila Monner i Arnau Vila Bagué, per la seva participació l'estiu de 2018 en els campionats d'Espanya de gimnàstica rítmica i d'escacs, respectivament. Vila va participar el 15 de juliol, a Guadalajara (Madrid), en la categoria Via Olímpica Nivell 6 i Arnau Vila va disputar el seu campionat del 2 al 7 de juliol, a Salobrena (Granada), en la categoria individual sub-10. Es tracta de dos joves promeses de l'esport local, amb molta projecció.

eventis