Avisos

Montgrí Aigua

*** Estem en estat d'ALERTA per SEQUERA. Ajunda'ns a estalviar aigua. ***

Des de l'1 de gener de 2023 el servei d'aigua potable de Torroella de Montgrí i l'Estartit es presta de manera directa des de l'Ajuntament. A partir d'aquesta data va deixar d'operar l'anterior empresa concessionària i és l'Ajuntament qui assumeix, de manera integral, totes les tasques relacionades amb el servei (captació, potabilització, subministrament).

La ciutadania i les empreses abonades no han de fer cap tràmit i es manté el mateix sistema de pagament, ajuts i tarifes.

El pas de la gestió privada a la gestió directa 100% pública respon a la voluntat del consistori de poder gaudir d’un servei modern i més proper, que es regirà per nous criteris ambientals, socials, participatius, de transparència i bon govern. La municipalització de l’aigua és una tendència creixent arreu de l’Estat i plenament consolidada a Europa.

Avantatges de la gestió pública

  • Gestió més democràtica: major participació, transparència i fiscalització en la gestió d’un bé i d’un servei essencial per a la ciutadania.
  • Sostenibilitat financera: Es garanteixen les inversions necessàries per millorar el servei, ja que l'objectiu no és treure benefici econòmic. Amb la concessió privada, el cost del servei, de mitjana, acostuma a ser un 20% més car.
  • Sostenibilitat ambiental: es millora la conservació dels nostres aqüífers, fonts, pous i els rius.
  • Gestió més eficient del Cicle Integral de l’Aigua (Captació, Tractament, Distribució, Clavegueram, Depuració i retorn al medi natural). No hi ha lucre i sí inversió en la qualitat del servei.
  • Garantir l’accés a tothom i a un preu just
  • Servei més proper a la ciutadania.

Contactes d'atenció ciutadana:

  • Atenció presencial: Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
  • Atenció telefònica: Ajuntament: 972 75 50 73 (de 8 a 15 h) / Canal whatsapp: 691.82.38.24 (de 8 a 15 h)
  • Atenció per correu electrònic: info@montgriaigua.cat / Facturació: facturacio@montgriaigua.cat / Incidències: incidencies@montgriaigua.cat

Telèfon d'avaries i emergències:

  • Atenció 24 h per urgències i avaries: 972 75 50 74
Responsable tècnic
Sr. Xavier Martí i Ventalló
Responsable polític
Sr. Jordi Colomí i Massanas
Dades de contacte
Adreça
Plaça de la Vila, 1
eventis