Avisos

Canvi climàtic

El canvi climàtic és un fet i aquest afecta a tot el planeta. Acceptat ja com inevitable, l’escenari actual parla de portar a terme polítiques que permetin la seva mitigació, també des del món local. un primer pas en aquest sentit és el compromís del Pacte dels alcaldes i el PAES derivat...però cal anar més enllà i preveure mecanismes d'adaptació, tan des de la perspectiva del que ja tenim, com des del punt de vista del que volguem fer.

L'Associació dels Naturalistes de Girona va realitzar un recurs sobre la possible afectació del canvi climàtic a l'entorn del Parc Natural del montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.

- Itinerari de descoberta: efectes del Canvi Climàtic al Baix Ter - Montgrí. Associació Naturalistes de Girona.
- Canvi climàtic al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baixter. Recurs educatiu per a secundària. Associació Naturalistes de Girona.

eventis