Avisos

Arxiu Municipal

L'Arxiu Municipal és el servei que gestiona, conserva i difon la documentació de l'Ajuntament. Així mateix, custodia altres fons que hi han estat dipositats.

L'arxiu guarda la documentació generada per l'Ajuntament des del segle XVII; la del Jutjat de Pau i del Registre Civil de Torroella de Montgrí, des de mitjan segle XIX fins al 1950, i una col·lecció de pergamins medievals (el més antic és de l'any 1265) i d'època moderna. També custodia una sèrie de documents d’altres organismes i fons patrimonials i d’associacions, entre els quals volem destacar, per la seva importància històrica i social dins del nostre municipi, el de la Fundació Privada Hospital-Asil de Pobres i Malalts de Torroella de Montgrí.

L’any 1983, s’institueix l’Arxiu Històric com una de les branques que formen l’antic Museu del Montgrí i del Baix Ter, Centre d’Estudis i Arxiu. En constituir-se, el 2003, el Museu de la Mediterrània, l’arxiu passa a ser una àrea independent (ja com a Arxiu Municipal), tot i que fins a l’any 2011 la documentació encara es troba en una de les sales de l’edifici de can Quintana. Finalment, aquell any s’inaugura una nova instal·lació a can Mach, on es diposita tota la documentació que es trobava dispersa per diferents equipaments municipals.

La documentació que es pot consultar (amb les excepcions marcades per les restriccions legals) és tota aquella que ja ha estat classificada i ordenada. A grosso modo, és la generada per les diferents àrees municipals fins al darrer terç del segle XX o fins a l’inici del XXI, en algun cas. I els altres fons.

Documents

Inventari de l’Arxiu Municipal de Torroella de Montgrí

L’inventari de l'Arxiu Municipal de Torroella de Montgrí conté informació  de la  documentació conservada en els dipòsits d’aquesta institució. Els documents provenen dels diferents fonts que, en conjunt, formen l'arxiu. I com que aquest és un element viu, en constant actualització amb l’entrada de nova documentació, l’inventari es revisa de manera periòdica. Aquest instrument de descripció, el més complet a part del catàleg, especifica, seguint el quadre de classificació, tota la documentació ja classificada i ordenada. En ell trobareu la relació de fons que es conserven a l’arxiu.

 • Fons de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí (F1)
 • Fons del Jutjat de Pau i del Registre Civil de Torroella de Montgrí (F2)
 • Fons d’organismes públics (F3)
 • Fons d’associacions, entitats i empreses (F4)
 • Fons personals i familiars (F5)
 • Fons de l’Associació del Llibre de la Festa Major de Torroella de Montgrí (F6)
 • Fons de la Fundació Hospital-Asil de Pobres i Malalts de Torroella de Montgrí (F7)
 • Col·lecció de pergamins (C1)
 • Col·lecció de manuscrits (C2)
 • Col·lecció de cartells i documents especials (C3)

En aquest inventari trobareu la descripció de la documentació, agrupada per tipologies. S'hi especifica els anys dels quals tenim documents i quins són aquests.

Reglament de l’Arxiu Municipal de Torroella de Montgrí

Aquest Reglament té l'objectiu d'establir i regular els criteris generals que han de permetre generar la normativa específica i programar les actuacions que calen per aconseguir la normalització del servei d'Arxiu Municipal. El Reglament consta de 66 articles distribuïts en 5 títols. Es va aprovar el 2008.

Quadre de classificació documental de l'Arxiu de Torroella de Montgrí

Aquest quadre de classificació de documents és una iniciativa promoguda pel grup d’Arxivers del Baix Empordà (ABEs), coordinats per l’Arxiu Comarcal del Baix Empordà. S’ha elaborat amb la finalitat d’unificar els quadres que teníem els ajuntaments que hi participen i perquè serveixi de base al programa de gestió documental (GDTE –Gestió Documental i Tràmits Electrònics) que el Servei d’Informàtica del Consell Comarcal del Baix Empordà va iniciar. Actualment, el programa és utilitzat pels ajuntaments de Torroella de Montgrí i Santa Cristina d’Aro.

En el cas de l’Arxiu Municipal de Torroella de Montgrí, ha substituït el quadre que teníem per a la documentació històrica. S’aplica a tota la documentació des del moment de l’entrada en servei, l’abril del 2014, del Gestor Documental (GIAL). A l’igual que l’Inventari, el quadre també es va actualitzant amb noves tipologies i el tancament de les que ja no s’utilitzen.

Guia de serveis de l’Arxiu Municipal

Fullet amb el resum dels serveis que ofereix l’arxiu, la documentació que conté, les consultes i dades sobre les instal·lacions.

Documentació digitalitzada

L’arxiu, en la seva política de fomentar les consultes en línia, s’ha proposat anar digitalitzant els documents més demanats. Així, al mateix temps, fomentem la seva preservació.

Atès que el volum d’aquesta documentació és important, s’ha optat per pujar-la a l’aplicació OneDrive. Tot/a investigador/a que la vulgui consultar ha de fer arribar una sol·licitud a l’arxiu a través del correu arxiu@torroella-estartit.cat. En el correu ha d’indicar, de manera el més complet possible, els documents que necessita.

Si li enviarà un codi d’accés temporal (3 dies) per poder accedir a la documentació i poder consultar-la. No se la podrà descarregar ni compartir. En el cas que en necessiti una còpia, haurà de sol·licitar-la a l’arxiu en la mateixa adreça de correu electrònic.

En aquests moments, la documentació disponible en format digital és:

 • Llibres d’actes del Ple de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí (1648-2000)
 • Actes soltes del Ple de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí (1771-1895)
 • Llibre de privilegis (1603)
 • Judicis sumaríssims (col·lecció de documents sobre les persones de les comarques gironines represaliades després de la Guerra Civil espanyola; aquesta documentació ha estat aplegada per la Sra. M. Dolors Lofra Vilà)
Documents
Notícies Relacionades
25.05.2021

El Ple de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha aprovat, per unanimitat, la creació de la Comissió del Nomenclàtor municipal i el reglament que... (Llegir més)

25.10.2018

L'Arxiu Municipal de Torroella de Montgrí està completant la digitalització dels llibres d'actes del Ple des del 1648 fins a l'actualitat. En una... (Llegir més)

10.05.2018

La Fundació Hospital-Asil de Pobres i Malalts ha cedit a l’Arxiu Municipal de Torroella de Montgrí, en règim de comodat, el seu fons documental... (Llegir més)

Ha col·laborat, com a municipi pilot, amb el Consell Comarcal i el grup d’arxivers del Baix Empordà, en el desenvolupament d’un programari de... (Llegir més)

(28.04.16) L'Arxiu Municipal de Torroella de Montgrí ha estrenat recentment la nova sala de consultes, un espai adequat a la segona planta de... (Llegir més)

(22.03.13) L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha fet una pas important cap a la implementació de l'administració electrònica i ha posat en... (Llegir més)

Responsable tècnic
Sr. Jordi Turró Anguila
Responsable polític
Sra. Pilar Valls i Fibla
Dades de contacte
Adreça
C/ de l'Hospital, 18 (Can Mach)-17257-Torroella de Montgrí
Horari
De 9 a 14 h, de dilluns a divendres
eventis