Avisos

Arbrat

Per tal de millorar la qualitat i el control de l’arbrat viari, des del servei estem inventariant tots els arbres de la via pública del municipi, així com el seu estat. Alhora estem treballant en la redacció d’un Pla Director, que ha de servir per gestionar tots els aspectes que hi son relacionats (des de la qualitat del sòl, passant pel sistema de reg, fins a la tipologia de poda) d’una manera coherent i integral a tot el municipi.

També estem treballant en la realització d’un catàleg d’arbres singulars, incloent-hi arbre que per les seves mides, edat, espècie o aspecte destacables cal que gaudeixin d’una protecció especial.

eventis