Avisos

Projectes Life

El programa LIFE es va aprovar el 21 de maig de 1992 i és l'únic instrument financer de la Unió Europea per finançar projectes de conservació i desenvolupament de la política comunitària en matèria de medi ambient. Està gestionat per la Comissió Europea i des de la seva posada en marxa ha subvencionat més de 3.500 projectes, molts d'ells adreçats a conservar la biodiversitat, les espècies i el hàbitats de la Xarxa Natura 2000. L’acrònim prové del francès L’Instrument Financier de l’Environment.

Actualment està estructurat en tres àmbits temàtics: LIFE+ «Naturalesa i Biodiversitat», LIFE+ «Política i Governança Mediambiental» i LIFE+ «Informació i comunicació».

L'ajut econòmic es concedeix sempre en forma de cofinançament dels projectes. El percentatge màxim pot ascendir al 50% dels costos subvencionables en el cas de projectes de conservació de la natura i al 100% en el cas de les mesures complementàries. Excepcionalment, quan es tracti de projectes de protecció d'hàbitats o d'espècies prioritàries, pot finançar fins al 75% dels costos subvencionables.

En el cas del nostre Ajuntament, hem executat 3 projectes LIFE+ inclosos en l’apartat «Naturalesa i Biodiversitat»:

 Els tres projectes estan relacionats amb els aiguamolls i les llacunes costaneres del Baix Ter, uns ecosistemes resultants de la interacció dels rius Ter i Daró amb el mar, que alberguen ambients i espècies d’elevat interès ecològic. Malgrat el seu interès, la forta pressió que hi exerceix l’activitat humana als seus voltants ha causat una dràstica reducció de la seva extensió i de la qualitat ecològica de les seves aigües. Estan situats en una zona molt poblada i amb una notable pressió turística, a conseqüència de la qual es troben molt fragmentats. Amb la finalitat de recuperar i posar en valor aquests ecosistemes, l'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha pogut desenvolupar importants projectes en el marc del programa Life de la Unió Europea (UE).
 
Si voleu tenir més informació sobre el patrimoni natural del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter podeu clicar aquí.

eventis