Avisos

Planejament derivat

1.2    PLANEJAMENT DERIVAT

1.2.1. PLANS PARCIALS URBANÍSTICS

 1. Pla parcial urbanístic ASU-5 Mas Moreu
 2. Pla parcial del sector ASU-6 Camps de can Bataller (anul·lat segons sentència TSJC)
 3. Pla parcial urbanístic ASU-1 Mas Déu

1.2.2. PLANS DE MILLORA URBANA

 1. Pla de millora urbana de definició volumètrica Hotel Can Miquel de Cala Montgó 
 2. Pla de millora urbana PEM-2 carrer Illes de l'Estartit
 3. Pla de millora urbana del Palau lo Mirador
 4. Modificació puntual de l'article 9 de la normativa del Pla especial de la millora urbana PEM-2 carrer les illes de l'Estartit
 5. Pla de millora urbana de definició volumètrica de la zona F3 de la unitat d'actuació UA9Ta
 6. Pla de Millora Urbana PEM-4 Països Catalans

1.2.3. PLANS ESPECIALS URBANÍSTICS

 1. Pla especial del Molí del Mig
 2. Modificació del Pla especial El Molí del Mig 2
 3. Pla especial del Port de l'Estartit
 4. Modificació puntual del Pla especial de protecció del port de l'Estartit dins l'àmbit portuari
 5. Pla especial urbanístic mas la Galera
 6. Pla especial urbanístic de reordenació d'infraestructures i intervenció ambiental al turisme rural del mas d'en Bou
 7. Modificació del PEU per a la reordenació d'infraestructures i intervenció ambiental al turisme rural del mas d'en Bou
 8. Pla especial del projecte de nova línia subterrània 25 kV unió xarxes 25 kV polígon i camí vell
 9. Pla especial urbanístic PEU la Pedrera - la Bolleria
 10. Pla especial urbanístic del Càmping Delfin Verde (PEP-6)
 11. Modificació núm. 1 Pla especial de protecció del càmping Delfin Verde
 12. Modificació núm. 2 del Pla especial de protecció del càmping El Delfin Verde
 13. Pla especial urbanístic de desenvolupament de regulació dels usos del "Centre Roma"-PEM3
 14. Pla especial urbanístic can Brancós
 15. Pla especial urbanístic Sol Ric
 16. Pla especial del catàleg de masies i cases de pagès en sòl no urbanitzable
 17. Modificació del Pla especial del catàleg de masies i cases de pagès en sòl no urbanitzable en relació amb l'ús hoteler
 18. Modificació puntual de la fitxa número 53 "Mas Roig" del Pla especial del catàleg de masies i cases de pagès en sòl no urbanitzable
 19. Modificació puntual de la fitxa número 67 del Pla especial de catàleg de masies i cases de pagès 

1.2.4. ESTUDIS DE DETALL

 1. Estudi de detall de la Muralla, Plaça del Lledoner, 6
 2. Estudi de detall "Carreró de la Bàscula"
 3. Estudi de detall per la construcció d'un hotel a Torre Gran
 4. Estudi de detall de cinc parcel·les a la Creu de la Rutlla
 5. Estudi de detall de set parcel·les a la Creu de la Rutlla
 6. Estudi de detall "Carrer Coll d'en Garrigàs"
 7. Estudi de detall C/ Santa Margarida, 13 - C/ Olivar, 42
 8. Estudi de detall PG. del Mas Pinell, 16
 9. Modificació de l'estudi de detall del Pg. del Mas Pinell, 16
 10. Estudi de detall C/ del Falcó, 19
 11. Estudi de detall d'ordenació dels paràmetres referits als gàlibs de les edificacions dels carrers Andorra, Maresme i Heemstede
 12. Estudi de detall per la construcció de quatre habitatges al C/ Heemstede
 13. Estudi de detall per ampliar i reformar la cuina de l'Hotel Palau Lo Mirador
 14. Estudi de detall de dos habitatges unifamiliars al C/ Cuereta, 3 de Mas Pinell
 15. Modificació de l'estudi de detall del C/ Cuereta, 3 de Mas Pinell
 16. Estudi de detall Avda. Palmeres, 40-42-44
 17. Estudi de detall Avda. Palmeres, parcel·les 31-32
 18. Estudi de detall Avda. Palmeres, 76-78
 19. Estudi de detall parcel·la núm. 16 de Torre Vella
 20. Estudi de detall Avda. Palmeres, parcel·les 29-32
 21. Estudi de detall Avda. Palmeres, 4-5-6
 22. Estudi de detall Avda. Palmeres 46-47
eventis