Avisos

Document consolidat

4.    DOCUMENT CONSOLIDAT:

Podeu consultar la normativa del PGMO i els plànols d’ordenació del sòl no urbanitzable i sòl urbà en aquest document redactat pels Serveis Tècnics Municipals. Aquests plànols incorporen les modificacions puntuals introduïdes en el PGMO, així com el planejament derivat aprovat, planejament territorial i sectorial.


Nota important:
Consideracions legals sobre els documents consolidats:
Els documents consolidats (o versions actualitzades de les normes i plànols) que ofereix el web no tenen caràcter oficial ni substitueixen la informació publicada en els diaris i butlletins oficials, que són els únics instruments que donen fe de la seva oficialitat i autenticitat.
S’anomena text consolidat d’una norma la versió que incorpora, en un document únic, les modificacions i correccions que hagi tingut aquella norma al llarg del temps. El resultat és un “text sense efectes legals, però d’utilitat pràctica”.

NORMES URBANÍSTIQUES:

Plànols actualitzats amb les modificacions aprovades des de juliol de 2019 fins l’abril de 2021

Normativa del Pla general municipal d'ordenació (versió 7 Actualitzada a novembre de 2023)

 

eventis