Avisos

Salubritat de les platges

Des de l’Ajuntament es realitzen diverses actuacions per garantir la salubritat de les platges. Concretament, mitjançant els serveis oferts per Dipsalut es controlen les condicions higièniques i sanitàries de les platges del municipi, es duen a terme les accions necessàries per tal de reduir el risc de transmissió de legionel·losi de les instal·lacions d’aigua de dutxes i rentapeus, i controlar la qualitat microbiològica de les aigües i les sorres de les platges amb campanyes anuals de mostreig.  

A més de l’estat sanitari de les sorres i els equipaments, hi ha un altre factor que contribueix a fer de les platges un entorn més, o menys segur; es tracta dels serveis de vigilància i salvament, dels quals s’ocupa la regidoria de turisme.

eventis