Avisos

Aigües de consum humà

Els municipis tenim la responsabilitat de garantir que l’aigua subministrada en el nostre territori sigui apta per al consum.
La qualitat de l’aigua potable està directament relacionada amb la salut ja que pot ser un vehicle de contaminants tan d’origen biològic (virus, bacteris o paràsits), com químic(nitrats, ferro, plaguicides ...) o físic (terbolesa, sorres, ....), per això des d’aquest àmbit es gestiona un programa de vigilància i control dels riscos sanitaris associats a l’aigua de consum humà.

eventis