Avisos

Servei d'Orientació Laboral (SOL) de Càritas

És  un  servei, gestionat per Càritas Baix Ter,  adreçat  a  persones  adultes  amb  dificultats  d’accés  al  mercat  de  treball.  Es realitzen itineraris personalitzats i pactats amb cada participant en forma de Pla de treball amb la finalitat d’ajustar-nos a la realitat de cada persona, les seves necessitats i interessos.

La  intervenció  s’adreça  tant  a  millorar  el  nivell  de  mobilització  de  la  persona  per  la  recerca autònoma  de  feina,  com  a   millorar  la  seva  ocupabilitat  a  partir  de  la  formació  i  el desenvolupament de competències.

S'orienta i s'acompanya les persones amb especials dificultats per trobar feina. S’estableix un itinerari personalitzat de treball amb cada persona atesa, en funció dels seus interessos, necessitats i potencialitats, se l’acompanya i se li faciliten eines i recursos, analitzant amb ella les accions realitzades i orientant-la. Es parteix sempre de la implicació de la persona atesa i de la seva mobilització, amb l’objectiu de potenciar els seus propis recursos perquè pugui realitzar de forma autònoma el procés de recerca de feina. Es treballa en coordinació amb els diferents agents socials i laborals del territori.

Contacte

CÀRITAS BAIX-TER
C. Sant Genís, 6
17257 Torroella de Montgrí – 972 75 57 90 

eventis