Avisos

Participació ciutadana, Unitat Operativa de Manteniment (UOM), Gestió costanera i Platges, Gestió dels contractes d'escombraries, enllumenat i neteja (2019-2023)

Regidor: Marc Calvet i Martí

Per demanar cita: 972 75 81 12 (ext. 134) - mcalvet@torroella-estartit.cat

Participació Ciutadana

•    Potenciar la participació ciutadana.
•    Estudiar l'estat de la participació ciutadana.
•    Buscar nous models, metodologies i fórmules de participació.
•    Recollir informació i documentació específica sobre participació ciutadana
•    Potenciar la reflexió sobre la participació com a procés educatiu per a la millora de la  democràcia.
•    Consells de barris
•    Coordinar les peticions ciutadanes a les diferent àrees de govern a qui van dirigides i vetllar per la seva correcte atenció

Unitat Operativa de Manteniment (UOM):

•    Compra de material.
•    Organització logística d’activitats, festes i esdeveniments.
•    Parcs i jardins.
•    Jardineres.
•    Jocs infantils.
•    Manteniment de la via pública.
•    Manteniment dels camps esportius.
•    Manteniment de dependències municipals

 Gestió costanera i Platges

•    Manteniment i control.
•    Autoritzacions i plans d’usos.
•    Promoció d’activitats.
•    Control i vigilància de platges

 Gestió dels contractes de serveis municipals

•    Enllumenat públic i de les dependències municipals i altres subministraments energètics.
•    Neteja de la via pública i platges
•    Recollida, transport i eliminació de residus
•    Neteja de les dependències municipals.
•    Telefonia fixe, mòbil i comunicacions
•    Manteniment d’instal·lacions municipals (ascensors, clima, extintors,...)

 
eventis