Avisos

L'Ajuntament disposarà d'un reglament per regular la concessió de les ajudes d'urgència social a Torroella i a l'Estartit

25.01.2023

El Ple de l'Ajuntament ha aprovat inicialment un Reglament de prestacions d'ajudes d'urgència social. El document té com a objectiu regular les prestacions, tant econòmiques, materials, com en espècie, que es destinen a necessitats socials i el procediment per a la seva concessió. També es defineixen, els requisits i les obligacions de les persones beneficiàries, els criteris d’atorgament i les quanties de les bonificacions.

La regidora de Serveis Socials, Anna Maria Bonda, valora molt positivament el fet de disposar d'aquest reglament, que ha estat fruït d'un important treball impulsat des de l'àrea: «Tot i que, a nivell intern, la concessió de les ajudes ja es venia fent atenent a determinats criteris, situacions i procediments, aquests no estaven plasmats en un document administratiu. A partir d'ara, doncs, l'ajuntament es dota d’una eina que permet a tècnics i beneficiaris clarificar els criteris i els mecanismes de funcionament d’aquests ajuts.»

El conjunt de prestacions regulades en el reglament van destinades a pal·liar les necessitats de subsistència de les persones i/o famílies que no queden resoltes de d’altres prestacions o serveis municipals, autonòmics, estatals o internacions, i que presenten un caràcter d’urgència. L'objectiu és evitar que hi hagi cap persona del municipi que no pugui gaudir d’una qualitat de vida acceptable degut a uns ingressos, recursos personals, socials i/o familiars inadequats.

En aquest sentit, la regidora precisa que les prestacions d’urgència social contemplades vinculen necessàriament les ajudes econòmiques amb la recerca de feina i l’adquisició d’habilitats i capacitats per a la inserció laboral d’aquelles persones que es trobin a l’atur. Es pretén així, evitar la cronificació de situacions de pobresa i de dependència dels serveis públics, dotant a la persona de recursos i habilitats personals per fer front a les situacions de necessitat. Això motiva que les prestacions regulades en el present reglament no es desvinculin del projecte o pla de treball individual i familiar de la persona perceptora de la prestació.

Complementàriament als ajuts, des de l'àrea de Serveis Socials es farà incidència en les causes originàries de la situació d’exclusió per a la consecució d’una solució de signe estructural i realitzant intervencions en coordinació amb la resta d’administracions.

El reglament regula diverses modalitats de prestacions, com per exemple els següents supòsits:

  • Carència o insuficiència de recursos econòmics per a l’accés o manteniment de l’habitatge habitual i/o despeses derivades del mateix evitin o minimitzin situacions de risc higiènic.
  • Situacions de desemparament i manca de recursos de caràcter urgent:        
  • Prevenció i manteniment de la salut i atenció sanitària: 
  • Desplaçaments habituals per necessitats formatives o d’atenció sanitària:
  • Necessitats bàsiques d’alimentació, higiene, roba i calçat:
  • Atenció als infants
  • Suport a la integració sociolaboral

Pel que fa als criteris de concessió, a l’hora de valorar, es tenen en compte els ingressos i s’atorguen una sèrie de punts atenent a diverses casuístiques que poden anar lligades a una situació de vulnerabilitat, entre les quals que hi hagi pèrdua o risc de pèrdua de l’habitatge, el fet de tenir menors a càrrec, dificultats d’accés a subministraments bàsics, situacions d’alimentació inadequada, discapacitat o dependència i la presència d’indicadors de risc.

Així mateix, el reglament parla de la quantia de les prestacions, tot establint uns màxims i que aquests ajuts es determinaran d’acord amb el pla de millora individual i/o familiar de la persona sol·licitant i la valoració de la seva situació.

Tot plegat, sense oblidar que el conjunt d’ajuts regulats en el reglament tendeixen, en primera instància, a pal·liar les necessitats socials i econòmiques de les famílies però contemplant l’objectiu, a mig i llarg termini, d’incidir en la consecució de l’autonomia personal de les mateixes.

18.04.2024

Les obres guanyadores de la VIIª edició dels Premis literaris El Càlam de Sant Jordi són les següents: Pel que fa a la modalitat PROSA, les... (Llegir més)

18.04.2024

El novembre de 2023, l’Ajuntament de Torroella de Montgrí va aprovar, provisionalment, la nova ordenança d’ocupació de la via pública, espais... (Llegir més)

16.04.2024

El Museu de la Mediterrània continua treballant en fer gran el projecte Fer de Músic, un treball de recuperació, preservació i divulgació, a... (Llegir més)

15.04.2024

Benvolgudes famílies, Us informem que properament s’obrirà el període de preinscripció i matrícula per al curs escolar 2024-2025 a les... (Llegir més)

12.04.2024

Les obres d’ampliació del CAP de Torroella de Montgrí han finalitzat aquest mes d’abril i han permès doblar el nombre de consultes del centre,... (Llegir més)

10.04.2024

Aquest mes d’abril, el consistori torroellenc ha començat a utilitzar aigua regenerada de la Depuradora del municipi, per netejar la via pública,... (Llegir més)

04.04.2024

L’Ajuntament de Torroella de Montgrí condemna fermament l’atac masclista i de violència vicària que ha passat a Bellcaire d'Empordà aquesta... (Llegir més)

02.04.2024

Benvolguts/des, Us informem que l’Ajuntament de Torroella de Montgrí ha obert una convocatòria pública de subvencions a entitats del municipi... (Llegir més)

26.03.2024

Els camps d'esports de Torroella de Montgrí i de l'Estartit tornaran a ser unes de les seus oficials del reconegut torneig MICFootball, que es... (Llegir més)

Cercador
Etiquetes
eventis