Avisos

Consells de Barri

Els consells de barri són òrgans de participació ciutadana consultius, per rebre opinions i propostes dels ciutadans respecte del funcionament del barri. Actualment, l’Ajuntament té creats 5 consells de barri, que es reuneixen 2 cops a l’any cadascun. 

• Consell de Barri de l’entorn del carrer Figueres i entorn
• Consell de Barri de la zona de la Creu de la Rutlla i entorn
• Consell de Barri del nucli antic de Torroella de Montgrí
• Consell de Barri de la zona nord de Torroella de Montgrí
• Consell de Barri de la Bolleria i Sobrestany

Durant la legislatura 2019- 2023 i en el marc dels consells de barri s'ha engegat un procés participatiu per decidir les inversions a realitzar als barris.

 Properes reunions dels Consells de Barri de Torroella de Montgrí:

Consell de Barri del nucli antic de Torroella de Montgrí: 19 d'abril de 2022, a les 19 h, a l'Aula del Museu de la Mediterrània.
Consell de Barri de l’entorn del carrer Figueres i entorn: 26 d'abril de 2022, a les 19 h, a l'Aula del Museu de la Mediterrània.
Consell de Barri de la zona de la Creu de la Rutlla i entorn: 28 d'abril de 2022, a les 19 h, a l'Aula del Museu de la Mediterrània.
Consell de Barri de la zona nord de Torroella de Montgrí: 3 de maig de 2022, a les 19 h, a l'Aula del Museu de la Mediterrània.
Consell de Barri de la Bolleria i Sobrestany: 10 de maig de 2022, a les 19 h.

eventis