• leftlayout Layout
  • rightlayout Layout
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

  • (+)

  • (+)

Pagament de multes Imprimir Correu-e

CATALÀ:


En aquest apartat trobareu tota la informació legal que consta al revers de les sancions de trànsit.

D’acord amb l’article 3 del RD 320/1994 de 25 de febrer us notifico la incoació d’expedient sancionador per presumpta infracció a les normes de trànsit, en virtut de la denúncia realitzada que consta en l’anvers.

En els casos previstos en l’article 76.2 de la Llei 18/2009, de 23 de novembre, es notificarà en moment posterior la incoació d’expedient sancionador per part de l’Instructor del procediment.

Instructor: la Tècnica d’Administració General de l’Ajuntament.
Secretari de l’expedient: El Secretari de la Corporació.

Si no sou el conductor del vehicle en el moment de la denúncia o si la mateixa s’ha interposat contra persona jurídica teniu 20 dies naturals per comunicar-nos les dades identificatives de l’infractor. L’incompliment d’aquest deure, excepte en les infraccions per estacionament, comportarà la imposició d’una sanció per infracció a l’article 65.5.j de la Llei 18/2009, de 23 de novembre.   

Contra aquesta denúncia podreu presentar al•legacions en el termini de 20 dies naturals –cas de no efectuar el pagament amb reducció del 50% sobre l’import de la sanció de la multa-, amb aportació/proposició de les proves que considereu davant Registre General de l'Ajuntament, situat a Pl. de la Vila, 1, CP 17257, o enviar directament per correu administratiu a la Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona, a l’Avgda. Sant Francesc 29, 1r, 17001 Girona indicant la menció Sancions Torroella de Montgrí. S’hi ha de fer constar NÚM DE DENÚNCIA, DATA I MATRÍCULA DEL VEHICLE. En el cas de no presentar al•legacions ni pagar amb reducció en el termini de 20 dies naturals, la denúncia tindrà la consideració d’acte resolutori del procediment, procedint-se a l’execució de la sanció als 30 dies (article 81.5 de la Llei 18/2009, de 23 de novembre).

L’abonament anticipat de la denúncia comportarà les conseqüències establertes en l’article 80 de la Llei 18/2009, de 23 de novembre.   
D’acord amb la Llei 18/2009, de 23 de novembre, totes les infraccions enumerades en l’Annex II de la mateixa porten aparellada la pèrdua de punts.
Podeu consultar el saldo de punts a la següent adreça: www.dgt.es.

INFORMACIÓ I CONSULTES: Telèfon: 872 081 791 –  L'adreça electrònica està protegida contra robots d'spam. Has d'activar Javascript per poder veure-la. .
“L'informem que les seves dades s'incorporaran a un fitxer creat per Xaloc per a la gestió de sancions derivades de l'incompliment d'ordenances municipals. Únicament es cediran en els casos previstos legalment. Per a més informació i per a exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició al tractament i cancel•lació podeu adreçar-vos a Xaloc per qualsevol mitjà.”

-----------------------------------------------------------------------------------------
L’import d’aquesta sanció es podrà pagar a qualsevol d’aquestes entitats:
-BBVA                              -BANKIA                      - UNNIM BANC
-BANC SABADELL               -CAIXA BANK               - CAJA DUERO
-BANCO MARE NOSTRUM    -CATALUNYA BANC       - BANCO PASTOR
-BANCO POPULAR              -IBERCAJA BANCO        - LA CAIXA/SERVICAIXA
-BANCO SANTANDER          -OFICINA VIRTUAL

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 

peu Aj. Torroella-Estartit
peu Aj. Torroella-Estartit peu Aj. Torroella-Estartit