• leftlayout Layout
 • rightlayout Layout
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

 

 • (+)

 • (+)

Inici SERVEIS MUNICIPALS Finestreta única i Secretaria
Finestreta única i secretaria Imprimir Correu-e

Finestreta única:

Per simplificar les gestions dels ciutadans, a la finestreta única hi podeu recórrer en primera instància per iniciar qualsevol tramitació administrativa municipal (Registre d'Entrada), per obtenir informació i per fer les gestions més habituals (relacionades amb el Registre Civil i el Padró d'habitants, l'autoliquidació d'algunes taxes, el cadastre, etc.). Depèn de la Secretaria municipal i, a Torroella, també de Serveis Econòmics.

 

Punt d'Informació Cadastral
L'Ajuntament de Torroella dóna el servei de PIC (Punt d’Informació Cadastral) on el ciutadà pot demanar informació cadastral de les dades que consten a la Direcció General del Cadastre així com sol·licitar-ne certificats, complint els requisits de la normativa que regula aquest servei.

D'aquesta manera els ciutadans poden evitar desplaçaments a les instal•lacions de la Direcció General, i es facilita l'accés a les persones que no disposen de mitjans telemàtics, per què puguin fer la consulta a través de l'Oficina Virtual del Cadastre.

La informació a la qual s'accedeix pot ser de dades protegides (és necessari que el titular o el representant ompli un formulari, en aquest cas amb l'autorització prèvia del titular cadastral) i dades no protegides:

- dades cadastrals
- cartografia cadastral
- titularitat
- valor cadastral

D’aquestes dades es poden obtenir certificacions cadastrals:
- certificació alfanumèrica dels béns d’un titular cadastral
- certificació descriptiva i gràfica d’un bé immoble.
 
Procediment
Per a l'accés a aquesta informació, els titulars cadastrals, o els seus representants legals, s'hauran d'identificar mitjançant el document d'identitat i, si és necessari, hauran d'aportar la corresponent autorització o acreditació de poders i signar el model de sol•licitud que se'ls facilitarà a les oficines municipals.
Documentació que cal presentar:
 
PERSONES FÍSIQUES
Si el sol·licitant és el titular cadastral:
• Haurà d'acreditar la seva identitat mitjançant el DNI.
• Haurà de signar el formulari que es genera, enconsultar les dades protegides.

Si el sol·licitant actua com a representant del titular cadastral:
• Haurà d'aportar l'autorització del titular cadastral.
• Haurà d'entregar fotocòpia del DNI del titular cadastral.
• Haurà d'acreditar la seva identitat ensenyant el DNI.

PERSONES JURÍDIQUES
Si el sol·licitant és l'administrador o el representant de l'empresa:
• Haurà d'aportar la còpia de l'escriptura de poders on consti el seu nomenament.
• Haurà d'aportar la fotocòpia del DNI.

Si el sol·licitant és una persona autoritzada pel representant de l'empresa:
• Haurà d'aportar l'autorització signada per l'administrador o el representant de l'empresa.
• Haurà d'aportar la còpia de l'escriptura de poders on consti el nomenament del representant de l'empresa.
• Haurà d'acreditar la seva identitat ensenyant el DNI.

En el supòsit d'actuació com a representant, s'acompanyarà l'autorització segons el model oficial, la validesa de la qual serà de deu dies des de la data de la seva expedició.

CASOS ESPECIALS
En el cas de comunitats de propietaris, el president de la comunitat és qui en té la representació. El càrrec s'haurà d'acreditar  mitjançant una còpia de l'acta de la Junta de Propietaris en què ha estat nomenat. L'administrador de la comunitat de propietaris podrà sol·licitar el certificat sempre que en tingui l'autorització del president de la comunitat.

Els hereus que encara no són titulars cadastrals, no poden sol·licitar certificats dels béns immobles del causant mitjançant els PIC. Tenen un interès legítim i directe d'acord amb l'article 53 del Text refós de la llei del cadastre, però és la Gerència l'òrgan competent per reconèixer aquest interès i per tant el certificat l'emetrà la Gerència. 

Secretaria

Des de Secreteria es coordina tota l'administració municipal, es tramiten els decrets de l'Alcaldia, s'elaboren les actes dels òrgans municipals (Ple, Junta de Govern, comissions informatives,...) i es notifiquen a les parts interessades els seus acords quan correspon a Secretaria tramitar-los.També ofereix els serveis següents:

 • Registre d'entrada i sortida de documents.
 • Informació sobre els tràmits administratius de la seva àrea.
 • Estadística, Registre civil, Padró municipal d'habitants.
 • Consulta de publicacions: diaris oficials.
 • Tramitació de les subvencions de caràcter general i del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya.
 • Contractació de serveis, obres, subministraments i gestió de serveis.
 • Adquisició i inventari de béns municipals.
 • Responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament.
 • Gestió del personal de l'Ajuntament.
 • Gestió del cementiri de Torroella.
 • Ocupació de la via pública.
 • Autorització d'ús d'immobles i equipaments municipals.
 • Planejament i gestió urbanístics (tramitació).
 • Declaracions de ruïna.

Més informació: 

A Torroella de Montgrí:

Casa de la Vila
Plaça de la Vila , 1
17257 Torroella de Montgrí
Telèfon 972 75 81 12 / 972 75 88 09
Fax 972 76 02 36 

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 

peu Aj. Torroella-Estartit
peu Aj. Torroella-Estartit peu Aj. Torroella-Estartit