• leftlayout Layout
  • rightlayout Layout
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

  • (+)

  • (+)

Inici INICI Informació municipal Notícies Modificació puntual del pla general a la zona d’equipaments de la Ronda Pau Casals
Modificació puntual del pla general a la zona d’equipaments de la Ronda Pau Casals Imprimir Correu-e
(20.02.14) Properament s’iniciarà un procés de participació ciutadana al voltant de la modificació del pla general a la zona d’equipament de la ronda Pau Casals, de Torroella de Montgrí, que es va aprovar inicialment en el Ple de febrer. En el marc d’aquest procés es valorarà la solució proposada per l’Ajuntament per tal de solucionar una problemàtica urbanística que ve de lluny, amb l’actual Pla General aprovat l’any 2002. En aquell moment es van requalificar pràcticament 40.000 metres quadrats de sòl no urbanitzable com a equipaments públics en sòl urbà, emplaçats a peu del Montgrí. El planejament no detallava, no obstant això, ni el nombre ni la tipologia ni els equipament concrets que hi podien anar, ni tampoc feia una reserva o previsió econòmica per fer front a la compra dels terrenys requalificats. La legislació preveu que els propietaris privats d’aquest tipus de sòls puguin demanar a l'Ajuntament, si ho consideren oportú, l'expropiació forçosa ja que es tracta de terrenys per a equipaments públics. Aquest dret, de moment no es pot exercir ja que està congelat transitòriament per la Generalitat en el marc d’una bateria de mesures per garantir l’estabilitat de les finances locals. Amb tot, en cas que es derogués aquesta prohibició transitòria, els particulars podrien reclamar l’execució forçosa i l’Ajuntament hauria de fer front a una molt elevada despesa econòmica, que atesa la magnitud de l’àmbit requalificat posaria en greu perill les finances municipals.

Per definir una solució a aquesta problemàtica derivada de la revisió del pla general de 2002, durant el mandat anterior es va encarregar l’elaboració d’un Pla d’Actuació Urbanística Municipal, on es proposava i definia, entre d’altres coses, una solució molt semblant a la que el Ple municipal de febrer va aprovar inicialment. Aquesta consisteix en tramitar una modificació del pla general a la zona d'equipaments de la ronda Pau Casals, de manera que sense augmentar l'edificabilitat prevista pel pla general, s’eviti que l'Ajuntament hagi d'obtenir els terrenys a base de l'expropiació prevista en el planejament vigent. La manera de fer-ho es transformar una part d’aquests terrenys perquè s’hi puguin fer habitatges. Això garantiria la viabilitat del sector i evitaria el desemborsament econòmic multimilionari que hauria de fer l’Ajuntament i que podria comprometre les finances municipals.

L’opció proposada és una de les quatre alternatives que es van estudiar en el document que s’estava redactant durant el mandat anterior i que es van descartar perquè no eren viables. D’una banda, la compra dels terrenys comporta una despesa difícilment assumible per a l’Ajuntament en el moment actual. A més, es considera que ja existeix suficient sòl d’equipaments per fer front a les necessitats actuals i futures de la població. Les altres dues alternatives tècniques implicaven vincular aquesta zona d’equipaments a d’altres àmbits com podrien ser la façana sud, o bé requalificant un sector del pla. Aquestes dues opcions es van descartar perquè l´àmbit de la façana sud ja havia patit dues modificacions i perquè no es va considerar oportú incrementar la superfície de sòl urbanitzable municipal.

Amb la modificació aprovada inicialment s’estableix un aprofitament privat a la zona i es delimita un polígon d’actuació que permeti l’obtenció gratuïta de la resta de terrenys per part de l’Ajuntament. No s’augmenta l’edificabilitat prevista en el pla general i la nova ordenació manté les visuals del massís, amb la qual cosa no es provoca impacte sobre el territori. De fet, en cas que es desenvolupessin equipaments a la zona, l’impacte sobre la visual seria més elevat que la solució adoptada. En aquest cas, tot i que caldria redactar un projecte de reparcel·lació i un d’urbanització, es planteja la construcció de quatre blocs de planta baixa i dos pisos, en una quarta part de l’àmbit, orientats en sentit vertical a la muntanya, de manera que l’impacte visual es minimitza. Amb aquesta modificació, a més, l’Ajuntament no haurà d’obtenir els terrenys a base de l’expropiació prevista en el planejament vigent.

Quan es va redactar l’actual pla general la situació econòmica era molt diferent. Es feia una reserva d’equipaments molt important, però en aquest sentit, no es va preveure la dotació econòmica o la forma de poder fer front a l’adquisició dels terrenys. En l’actualitat, tant la desacceleració econòmica, com la disminució d’ingressos i les necessitats d’equipaments han fet valorar la necessitat de trobar una sortida equilibrada urbanísticament, que no comprometi la hisenda municipal i no ocasioni, tampoc, cap greuge als propietaris de la zona que van veure requalificats els seus terrenys no urbanitzables. En l’actualitat, tots ells han de pagar l’IBI com si es tractés d’una zona urbana, la qual cosa els representa un càrrega sobrevinguda per una decisió municipal.

La delimitació del nou Polígon d’actuació de l’actuació inclou el vial previst situat entre la llar d’infants i l’aparcament, pendent d’urbanitzar fins a la finalització de la ronda, i que es considera necessari per al desenvolupament del sector. Així mateix, en la delimitació del sector al llarg de la Ronda Pau Casals, caldrà situar el límit del sector a l’eix de l’avinguda, per tal de garantir la correcta execució de les obres d’urbanització necessàries del polígon d’actuació.

Caldrà contemplar la possibilitat de mantenir el traçat actual del camí del Torrent de les Capelles, en cas que per raons de cost d’urbanització i per mantenir les oliveres existents als terrenys afectats per la nova vialitat es consideri preferible el manteniment del traçat actual. També caldrà garantir l’accés al camí existent, situat al límit nord-oest del sector que dóna accés al terme d’Ullà a través del Torrent d’Ullà.
El fet que l’Ajuntament hagi aprovat inicialment aquesta modificació no implica que s’hagi d’aprovar definitivament o que s’hagi de de fer de la manera s’ha planificat. En qualsevol cas, el procés de participació ciutadana serà determinant per avançar, redefinir o aturar la tramitació. Aquest procés s’iniciarà properament un cop la modificació s’hagi publicat al BOP. Tota la documentació estarà accessible a les dependències municipals i a la web.
 
                      Emplaçament de la zona d'equipaments
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 

peu Aj. Torroella-Estartit
peu Aj. Torroella-Estartit peu Aj. Torroella-Estartit